Veron » Populaire artikelen
Veron: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Veron

Operant conditioneren

Bij het klassiek conditioneren gaat het vooral om het gedrag dat uitgelokt wordt door bepaalde prikkels. Prikkels worden dan aangereikt om een reactie uit te lokken. Bij het operant conditioneren ligt… Mens en Samenleving / Psychologie, Gedragspsychologie, 04-05-2007

Gedrag en socialisatie

Gedurende je hele leven wordt je beinvloed door mensen. Mensen nemen over en weer opvattingen en regels van anderen over. Dit proces van socialisatie begint al bij de geboorte. Socialiseren is ook nod… Mens en Samenleving / Psychologie, Gedragspsychologie, 03-05-2007

Invloeden op gedrag

Het gedrag van de mens wordt beinvloed door allerlei factoren. De belangrijkste invloeden zijn de fysische en geografische factoren, culturele en spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factore… Mens en Samenleving / Psychologie, Gedragspsychologie, 02-05-2007

Klassiek conditioneren

Bij het proces van klassiek conditioneren wordt beweerd dat je alles kan aanleren en afleren. Pavlov heeft hier onderzoek naar gedaan en ontdekt dat je met een systeem van prikkels reacties kunt uitlo… Mens en Samenleving / Psychologie, Gedragspsychologie, 04-05-2007

Leerstijlen - De leercyclus van Kolb

Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psycholoog Kolb deed veel onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en v… Mens en Samenleving / Onderwijs, 22-05-2007

De vrouwen van Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn was een groot kunstenaar dat bijzonder goed kon schilderen,tekenen en etsen. Vandaag de dag kunnen we nog genieten van zijn werk. Over het leven van Rembrandt is veel be… Kunst en Cultuur / Biografie, 17-04-2007

Wat is The Secret?

In de media horen we er steeds meer over en het begint zelfs een hype te worden; The Secret. Maar wat is dat nu eigenlijk? The Secret is gebaseerd op de zogeheten wet van de aantrekkingskracht, ook we… Mens en Gezondheid / Spiritueel, 25-04-2007

Gedrag en persoonlijkheid

Gedrag en persoonlijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. De persoonlijkheid van iemand komt ook tot uitdrukking in zijn of haar gedrag. Uit het gedrag van iemand kunnen we zijn persoonlijkheidskenmer… Mens en Samenleving / Psychologie, Gedragspsychologie, 03-05-2007

Italiaans op vakantie

Wanneer u in het buitenland op vakantie bent, is het handig als u zich een beetje verstaanbaar kunt maken in de plaatselijke taal. Natuurlijk kunt u hiervoor een cursus volgen, maar met deze woordenli… Educatie en School / Taal, 19-04-2007

Motivatie en emotie

Een bijzondere vorm van motivatie zijn je emoties. Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom je dingen wel of niet doet. Emoties zijn eigenlijk het resultaat van de waarnemingen die… Mens en Samenleving / Psychologie, Motivatie, 17-04-2007
Schrijf mee!