Veron » Specials » Motivatie
Veron: Informatie van A tot Z

Motivatie en gedrag

Al van oudsher is men geinteresseerd in de motieven van mensen. Wat drijft de mens? Zeker wanneer het om vreemd gedrag gaat, willen we weten waarom iemand zich op die manier gedraagt. Maar om te weten wat iemand motiveert, is het belangrijk dat we de persoon in kwestie beter leren kennen en begrijpen.

De relatie tussen motivatie en gedrag

Het woord motivatie komt van het Latijnse woord 'motio', hetgeen beweging betekent. Wat zijn de beweegredenen van een mens om iets juist wel of niet te doen? Motivatie is een innerlijk proces. Maar soms valt motivatie af te leiden uit het waarneembaar gedrag, soms is een motivatie echter compleet verborgen voor de buitenwereld. Dit laatste noemen we ook wel verhulling.

Een voorbeeld dat de term verhulling goed illustreert is het verhaal van Marije. Zij vertelt aan iedereen dat ze advocaat wil worden en de bijbehorende opleiding daarom gaat volgen. De motivatie achter haar keuze is echter dat haar vader ook advocaat is, en dat ze hoopt later zijn zaak over te nemen.

Oorzaken waarvan de werkelijke motivatie van een persoon afhankelijk is

Naast verhulling zijn er ook nog andere oorzaken waardoor het moeilijk kan zijn de werkelijke motivatie van iemand te achterhalen:

Dezelfde motivatie kan bij dezelfde persoon in verschillende situaties tot verschillend gedrag leiden.

Voorbeeld

Je vindt het leuk om te tennissen, maar wanneer je met je beste vriendin Saskia tennist heb je meer plezier en ga je veel langer door dan gewoonlijk.

Dezelfde motivatie kan bij verschillende mensen in dezelfde situatie tot verschillend gedrag leiden.

Voorbeeld

Jij en je vriendin zijn gemotiveerd om lekker te trainen om zo je tennisskills te verbeteren. Zo kan het zijn dat jij je nogal kritisch uit naar je vriendin wanneer ze een bal laat schieten. Je vriendin zou daarentegen juist terughoudender kunnen zijn in haar kritiek en uit zich niet zo spontaan als jij.

Dezelfde motivatie kan bij verschillende mensen in verschillende situaties tot verschillend gedrag leiden.

Voorbeeld

Jij, je vriendin en haar vriend Mark zijn gemotiveerd om nieuwe tenniskleding te kopen. Maar er zijn onderlinge verschillen. Zo woont Mark bijvoorbeeld op een boerderij en hij gaat winkelen in een kleine stad. Saskia is huisvrouw en gaat met haar buurvrouw winkelen in de stad. Jij werkt in het ziekenhuis en gaat winkelen in een grote stad. De situaties verschillen dus, maar de persoonlijkheden van de drie personen ook. Zo is Mark veel ondernemender dan de Marije en Saskia. Het gevolg hiervan is: Mark slaagt erin om binnen een uur zijn nieuwe tenniskleding uit te kiezen en daarnaast nog iets leuks te kopen voor Saskia. Saskia zelf koopt echter niets, ze vindt niets naar haar smaak. Marije koopt slechts een tennisshirtje, omdat haar oude echt versleten is. Ze heeft hier wel twee uur naar lopen zoeken.

Zulk gedrag kan ook zijn oorsprong hebben in verschillende motieven.

Voorbeeld

Marije gaat naar een feestje, ze hoopt daar iemand te ontmoeten. Een ander motief zou kunnen zijn: ze gaat naar het feestje want ze verveelde zich en had toch niets beters te doen.

Deze verschillende motieven kunnen ook gelijktijdig een rol spelen.

Voorbeeld

Je gaat naar een feestje omdat je iemand hoopt te ontmoeten en omdat je niets te doen hebt.

Dit gedrag hoeft niet altijd direct een verband te hebben met de daarachterliggende motivatie.

Voorbeeld

Je wilt graag op jezelf wonen. Daarvoor moet je eerst geld verdienen en dus je opleiding afronden om een baan te zoeken die je plannen kan financieren. Je hoeft dus niet zozeer gemotiveerd te zijn voor de opleiding an sich, het gaat hier om je diploma om zo het achterliggende doel (zelfstandig wonen) te behalen.

Motivatie en emotie

Een bijzondere vorm van motivatie zijn je emoties. Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom je dingen wel of niet doet. Emoties zijn eigenlijk het resultaat van de waarnemingen die…
Gepubliceerd door Veron op 29-10-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!