Veron » Mens en Samenleving
Veron: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 7 van 7 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Gedrag en persoonlijkheid

Gedrag en persoonlijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. De persoonlijkheid van iemand komt ook tot uitdrukking in zijn of haar gedrag. Uit het gedrag van iemand kunnen we zijn persoonlijkheidskenmer… Psychologie, Gedragspsychologie, 03-05-2007

Gedrag en socialisatie

Gedurende je hele leven wordt je beinvloed door mensen. Mensen nemen over en weer opvattingen en regels van anderen over. Dit proces van socialisatie begint al bij de geboorte. Socialiseren is ook nod… Psychologie, Gedragspsychologie, 03-05-2007

Invloeden op gedrag

Het gedrag van de mens wordt beinvloed door allerlei factoren. De belangrijkste invloeden zijn de fysische en geografische factoren, culturele en spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factore… Psychologie, Gedragspsychologie, 02-05-2007

Klassiek conditioneren

Bij het proces van klassiek conditioneren wordt beweerd dat je alles kan aanleren en afleren. Pavlov heeft hier onderzoek naar gedaan en ontdekt dat je met een systeem van prikkels reacties kunt uitlo… Psychologie, Gedragspsychologie, 04-05-2007

Leerstijlen - De leercyclus van Kolb

Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psycholoog Kolb deed veel onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en v… Onderwijs, 22-05-2007

Motivatie en emotie

Een bijzondere vorm van motivatie zijn je emoties. Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom je dingen wel of niet doet. Emoties zijn eigenlijk het resultaat van de waarnemingen die… Psychologie, 17-04-2007

Operant conditioneren

Bij het klassiek conditioneren gaat het vooral om het gedrag dat uitgelokt wordt door bepaalde prikkels. Prikkels worden dan aangereikt om een reactie uit te lokken. Bij het operant conditioneren ligt… Psychologie, Gedragspsychologie, 04-05-2007
Schrijf mee!